Uygulamanızı Görev Çubuğundan Gizleyin

Uygulamanızı Görev Çubuğundan Gizleyin

Aşağıdaki delphi kaynak kodu bilgilerinde, Delphi uygulamanızı Windows'un Görev Çubuğundan nasıl gizleyeceğinizi gösteriyoruz. ShowWindow ( HWND, CmdShow )

fonksiyonu ile bir pencerenin nasıl gösterileceğini ayarlayabilirsiniz. Parametreler şunlardır:

 • HWND : pencerenin tutamacı
 • CmdShow : "durumu göster". Birkaç olası değer vardır (Yardım dosyalarına bakın), ancak amacımız için yalnızca bu ikisiyle ilgileniyoruz:
    SW_HIDE: pencereyi gizler
    SW_SHOW: pencereyi görüntüler

İşte uygulamanızın "simgesini" Görev Çubuğundan gizlemek için Delphi kaynak kodu:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowWindow(Application.Handle, SW_HIDE);
end;

Uygulamanızı Görev Çubuğunda tekrar gösterebilirsiniz, onun için ise:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 ShowWindow(Application.Handle, SW_SHOW);
end;

Ayrıca programınızı görünümden tamamen gizleyebilirsiniz :

    1. Uygulama penceresini Görev Çubuğundan gizleyin

    2. Ana form penceresini gizleyin

Aşağıdaki örneğimizde, her iki pencereyi de 5 saniye sonra tekrar gösteriyoruz. Aksi takdirde ne olacağını bir düşünün ...

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 ShowWindow(Application.Handle, SW_HIDE);
 Hide;    // hide Form1 
 Sleep(5000); // wait 5 seconds
 Show;    // show Form1
 ShowWindow(Application.Handle, SW_SHOW);
end; 

Son olarak, uygulamanızı programın başlamasından hemen sonra Görev Çubuğundan gizlemek de mümkündür. Uygulamanın ana formu için bir OnActivate olay işleyicisi oluşturun ve kodu aşağıdaki gibi doldurun:

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
 ShowWindow(Application.Handle, SW_HIDE);
end;

Delphi örnek projeler ve kaynak kodlara buradan erişebilirsiniz.

Merak ettiğiniz konular ve sormak istedikleriniz için yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler.