HTML Kodlarını Delphi TWebBrowser İçinde Görüntüleme

HTML Kodlarını Delphi TWebBrowser İçinde Görüntüleme

HTML Kaynak kodlarını Delphi TWebBrowser içinde web sayfası şeklinde göstermek isterseniz işte size çözüm:

/// Uses' a eklemeniz gerek:
ActiveX;

Kullanacağımız prosedur:

procedure WB_LoadHTML(WebBrowser: TWebBrowser; HTMLCode: string);
var
 sl: TStringList;
 ms: TMemoryStream;
begin
 WebBrowser.Navigate('about:blank');
 while WebBrowser.ReadyState < READYSTATE_INTERACTIVE do
  Application.ProcessMessages;

 if Assigned(WebBrowser.Document) then
 begin
  sl := TStringList.Create;
  try
   ms := TMemoryStream.Create;
   try
    sl.Text := HTMLCode;
    sl.SaveToStream(ms);
    ms.Seek(0, 0);
    (WebBrowser.Document as IPersistStreamInit).Load(TStreamAdapter.Create(ms));
   finally
    ms.Free;
   end;
  finally
   sl.Free;
  end;
 end;
end;

ve prosedürü nasıl kullanacağımız:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 WB_LoadHTML(WebBrowser1,'SwissDelphiCenter');
end;

Yorumlarınız bizim için değerlidir. Konu altına yorum bırakabilirsiniz. Teşekkürler.

Daha fazla Delphi Çözümleri İçin tıklayın DELPHİ BLOG

Daha fazla Delphi Kaynak Kod ve Proje Örnekleri için tıklayın DELPHİ KAYNAK KODLARI