HTML Kaynak Kodlardan HTML Etiketlerini Kaldırma

HTML Kaynak Kodlardan HTML Etiketlerini Kaldırma

Arama motorları web sayfalarınızı nasıl görüyor? Belirli bir metin dizesinden tüm HTML etiketlerini kaldıran StripHTML fonksiyonunu kullanarak site içeriğinden istediğiniz alanları alabilirsiniz.

Örneğin,

<b><i>Important</i></b> notes

şu şekilde dönüştürülmektedir:

Important notes

Bunun için kullanacağımız StripHTML fonksiyonu:

function StripHTML(S: string): string;
var
 TagBegin, TagEnd, TagLength: integer;
begin
 TagBegin := Pos( '<', S); // search position of first <

 while (TagBegin > 0) do begin // while there is a < in S
  TagEnd := Pos('>', S); // find the matching >
  TagLength := TagEnd - TagBegin + 1;
  Delete(S, TagBegin, TagLength); // delete the tag
  TagBegin:= Pos( '<', S);    // search for next <
 end;
 
 Result := S;        // give the result
end;

Peki bu fonksiyonu Delphi'de nasıl kullanacağız:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Memo2.Text := StripHTML(Memo1.Text);
end;

Yorumlarınız bizim için değerlidir. Konu altına yorum bırakabilirsiniz. Teşekkürler.

Daha fazla Delphi Çözümleri İçin tıklayın DELPHİ BLOG

Daha fazla Delphi Kaynak Kod ve Proje Örnekleri için tıklayın DELPHİ KAYNAK KODLARI