Ardunio Güneş Takip Sistemi

Ardunio Güneş Takip Sistemi

Bu proje, bir güneş panelini en fazla ışık yoğunluğuna sahip yöne çevirmek için ve ışık kaynağını izleyebilmek için iki adet 180 derecelik servo ve dört foto-direnç kullanan bir projedir.

Motorlar, güneş panelini en parlak ışığa yönlendirmek için küçük hareketler yapar.

Sistemin etkin olup olmadığını gösteren çok renkli bir LED de vardır. Ve motorları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için iki basma düğmesi bulunur.

Motorları komut verilen konumlara taşımak için kullanılabilecek birkaç mekanizma vardır. Komutlar, seri port arayüzü ve Arduino Uno'ya gönderilebilecek bir dizi sayısal kod/komut aracılığıyladır.

Bağımsız hareket komutları, mekanik mekanizmanın şiddetle hareket etmesine neden olan anlık konum komutları yerine (biraz) yumuşak hareketler sağlayacak şekilde programlanmıştır.

BİLEŞENLER VE SARF MALZEMELERİ

1 x Arduino UNO Kart

1 x Isı Sensörü 10988 01

2 x SparkFun Pushbutton switch 12mm Omron b3f 1000 image 75px

1 x Adafruit Flora RGB Neopiksel LED'ler - 4'lü Paket 1260 00

4 x Fotodirenç Adafruit industries ada161 image 75px

2 x RobotGeek 180 Derece Robot Servo veya eşdeğeri Futaba S3003 servo  Rg srv180 a

6 x 10k ohm Direnç ve 1 x 221 ohm Direnç Mfr 25fbf52 221r sml

2 x Kapasitör 100 µF Panasonic eca2am101

1 x Güneş Paneli (80mm x 80mm)

Gerekli Şemalar ve Montaj Detaylarını İndirmek İçin Tıklayın

KOD:

//Scott Mangiacotti
//Tucson, Arizona USA
//May 2018
//Q2
//Version 2.0

#include 

//Constants
int const GIVE_BACK_TIME = 125;

//Constants for inputs
int const I_RED_BUTTON_PIN = 4;
int const I_GREEN_BUTTON_PIN = 2;
int const I_LDR1_PIN = A3; //top left
int const I_LDR2_PIN = A2; //top right
int const I_LDR3_PIN = A1; //bottom left
int const I_LDR4_PIN = A0; //bottom right

//Constants for outputs
int const O_RED_LED_PIN = 9;
int const O_GREEN_LED_PIN = 11;
int const O_BLUE_LED_PIN = 10;
int const O_TWIST_SERVO_PIN = 5;
int const O_TILT_SERVO_PIN = 6;

//Global variables
bool gRunning = false;
bool gTrackToLightEnabled = false;
bool gVerboseDiagMode = false;

Servo gServoTwist;
int gServoTwistPositionCommand; //commanded position
bool gServoTwistMoveIP; //move in progress

Servo gServoTilt;
bool gServoTiltMoveIP; //move in progress
int gServoTiltPositionCommand; //commanded position

int gLDR1;
int gLDR2;
int gLDR3;
int gLDR4;


//Runs once
void setup() 
{
 //Open a serial port
 Serial.begin(9600);

 //Setup digital inputs
 pinMode(I_RED_BUTTON_PIN, INPUT);
 pinMode(I_GREEN_BUTTON_PIN, INPUT);
 
 //Setup digital outputs
 pinMode(O_RED_LED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(O_GREEN_LED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(O_BLUE_LED_PIN, OUTPUT);

 //Run startup routine
 startup();

}


//Runs continuously
void loop()
{
 //Serial port message receipt processing
 if (Serial.available() > 0)
 {
  int iControlCode;
  iControlCode = Serial.parseInt();
  processSerialMessage(iControlCode);
 }

 //Read green button
 int iGreenButton;
 iGreenButton = digitalRead(I_GREEN_BUTTON_PIN);
 if (iGreenButton == HIGH && gRunning == false)
 {
  enableTracking();
  gTrackToLightEnabled = true;
  
 }

 //Read red button
 int iRedButton;
 iRedButton = digitalRead(I_RED_BUTTON_PIN);
 if (iRedButton == HIGH && gRunning == true)
 {
  disableTracking();
  
 }

 //Read all instrumentation into global variables
 readPhotoResistors();
 averageTopTwoSensors();
 averageBottomTwoSensors();
 
 //Adjust servo positions according to light on photoresistors
 if (gRunning == true)
 {
  if (gTrackToLightEnabled == true)
  {
   //Make small moves of servos based on photo-resitor light levels
   trackToLightSensors();
  }
  else
  {
   //Make small moves based on user commands at serial port. Avoids high velocity moves on mechanism
   smoothMoveTwist();
   smoothMoveTilt();
  }
 }

 //Give a little time back
 delay(GIVE_BACK_TIME);
}


//Turn on servo tracking
void enableTracking()
{
 //Set global variables so other parts of program knows motors are ready to run
 gRunning = true;

 //Attach to the servo motors
 gServoTwist.attach(O_TWIST_SERVO_PIN);
 gServoTilt.attach(O_TILT_SERVO_PIN);

 //Turn on green LED and turn off red LED
 digitalWrite(O_GREEN_LED_PIN, HIGH);
 digitalWrite(O_RED_LED_PIN, LOW);

 //Post results
 Serial.println("servos enabled");
}


//Turn off servo tracking
void disableTracking()
{
 gRunning = false;
 gTrackToLightEnabled = false;

 //Detach from servo motors
 gServoTwist.detach();
 gServoTilt.detach();

 //Clean up move command and move in-process (IP) variables
 gServoTwistPositionCommand = gServoTwist.read();
 gServoTwistMoveIP = false;

 //Clean up move command and move in-process (IP) variables
 gServoTiltPositionCommand = gServoTilt.read();
 gServoTiltMoveIP = false;

 //Turn on red LED, turn off green LED
 digitalWrite(O_RED_LED_PIN, HIGH);
 digitalWrite(O_GREEN_LED_PIN, LOW);

 //Post results
 Serial.println("servos disabled");
}


//Track to light based on photosensor values
void trackToLightSensors()
{
 float fTop;
 float fBottom;
 float fLeft;
 float fRight;

 int iTwistMoveCommand;
 int iTiltMoveCommand;

 int iMoveAmount;

 //Initialize
 //The variable below determines how many degrees of potential motion for both servos
 //per scan of the program. This number in combination with the global constant
 //named 'GIVE_BACK_TIME' determine how aggressive the moves will be.
 iMoveAmount = 5;

 //Get current servo positions
 iTwistMoveCommand = gServoTwist.read();
 iTiltMoveCommand = gServoTilt.read();

 //Get averages
 fTop = averageTopTwoSensors();
 fBottom = averageBottomTwoSensors();
 fLeft = averageLeftTwoSensors();
 fRight = averageRightTwoSensors();

 //Calculate twist move
 if (fLeft > fRight)
 {
  //Move positive
  iTwistMoveCommand += iMoveAmount;

 }
 else if (fRight > fLeft)
 {
  //Move negative
  iTwistMoveCommand -= iMoveAmount;

 }
 else
 {
  //Same. don't move
  
 }

 //Calculate tilt move
 if (fTop > fBottom)
 {
  //Move positive
  iTiltMoveCommand += iMoveAmount;

 }
 else if (fBottom > fTop)
 {
  //Move negative
  iTiltMoveCommand -= iMoveAmount;

 }
 else
 {
  //Same. don't move
  
 }

 //Bounds check twist servo move command
 if (iTwistMoveCommand < 0)
 {
  iTwistMoveCommand = 0;
 }

 if (iTwistMoveCommand > 179)
 {
  iTwistMoveCommand = 179;
 }

 //Bounds check tilt servo move command
 if (iTiltMoveCommand < 45)
 {
  iTiltMoveCommand = 45;
 }

 if (iTiltMoveCommand > 135)
 {
  iTiltMoveCommand = 135;
 }
 
 //Perform moves
 gServoTwist.write(iTwistMoveCommand);
 gServoTilt.write(iTiltMoveCommand);

 //Post results
 if (gVerboseDiagMode == true)
 {
  Serial.println("tl, tr, bl, br, top avg, bottom avg, left avg, right avg, twist move, tilt move: ");
  Serial.print(gLDR1);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(gLDR2);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(gLDR3);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(gLDR4);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(fTop);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(fBottom);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(fLeft);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(fRight);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(iTwistMoveCommand);
  Serial.print(", ");
  Serial.println(iTiltMoveCommand);
 }
 
}


//read photoresistor values into global variables
void readPhotoResistors()
{
 //Values come in scaled 0-1024
 gLDR1 = analogRead(I_LDR1_PIN);
 gLDR2 = analogRead(I_LDR2_PIN);
 gLDR3 = analogRead(I_LDR3_PIN);
 gLDR4 = analogRead(I_LDR4_PIN);
}


//When the servos are commanded to a position they move at a fast speed.
//Too fast will potentially affect the mechanical structure that holds and moves
//the solar panel and light sensor platform. This routine takes a "move command"
//and makes small incremental moves until the servo is at that desired position.
//This routine is for the base mounted twisting servo motor
void smoothMoveTwist()
{
 int iCurrentPos;
 int iMoveAmountPerScan;
 int iNewMoveCommand;

 //Set move amount per scan in degrees.
 //Combination of this variable and global const 'GIVE_BACK_TIME' determine overall move speed
 iMoveAmountPerScan = 1;

 //Determine current position
 iCurrentPos = gServoTwist.read();

 //Are we at position?
 if (iCurrentPos == gServoTwistPositionCommand)
 {
  gServoTwistMoveIP = false;
  return;
 }
 else
 {
  gServoTwistMoveIP = true;
 }

 //Start off where we are currently at
 iNewMoveCommand = iCurrentPos;
 
 //Determine move amount
 if (iCurrentPos < gServoTwistPositionCommand)
 {
  //Add
  iNewMoveCommand = iNewMoveCommand + iMoveAmountPerScan;
 }
 else
 {
  //Subtract
  iNewMoveCommand = iNewMoveCommand - iMoveAmountPerScan;
 }

 //Clamp if needed
 if (iNewMoveCommand < 0)
 {
  iNewMoveCommand = 0;
 }

 if (iNewMoveCommand > 179)
 {
  iNewMoveCommand = 179;
 }

 //Move
 gServoTwist.write(iNewMoveCommand);

 //Post results
 if (gVerboseDiagMode == true)
 {
  //todo:
  Serial.print("Twist servo move (this move, total):");
  Serial.print(iNewMoveCommand);
  Serial.print(", ");
  Serial.println(gServoTwistPositionCommand);
 }
}


//When the servos are commanded to a position they move at a fast speed.
//Too fast will potentially affect the mechanical structure that holds and moves
//the solar panel and light sensor platform. This routine takes a "move command"
//and makes small incremental moves until the servo is at that desired position.
//This routine is for the bracket mounted tilting servo motor
void smoothMoveTilt()
{
 int iCurrentPos;
 int iMoveAmountPerScan;
 int iNewMoveCommand;

 //Set move amount per scan in degrees.
 //Combination of this variable and global const 'GIVE_BACK_TIME' determine overall move speed
 iMoveAmountPerScan = 1;

 //Determine current position
 iCurrentPos = gServoTilt.read();

 //Are we at position?
 if (iCurrentPos == gServoTiltPositionCommand)
 {
  gServoTiltMoveIP = false;
  return;
 }
 else
 {
  gServoTiltMoveIP = true;
 }

 //Start off where we are currently at
 iNewMoveCommand = iCurrentPos;
 
 //Determine move amount
 if (iCurrentPos < gServoTiltPositionCommand)
 {
  //Add
  iNewMoveCommand = iNewMoveCommand + iMoveAmountPerScan;
 }
 else
 {
  //Subtract
  iNewMoveCommand = iNewMoveCommand - iMoveAmountPerScan;
 }

 //Clamp if needed
 if (iNewMoveCommand < 0)
 {
  iNewMoveCommand = 0;
 }

 if (iNewMoveCommand > 179)
 {
  iNewMoveCommand = 179;
 }

 //Move
 gServoTilt.write(iNewMoveCommand);

 //Post results
 if (gVerboseDiagMode == true)
 {
  //todo:
  Serial.print("Tilt servo move (this move, total):");
  Serial.print(iNewMoveCommand);
  Serial.print(", ");
  Serial.println(gServoTiltPositionCommand);
 }
}


//Take the mathematical average of the two LDR at top of panel
float averageTopTwoSensors()
{
 float fAvg;

 //Math
 fAvg = (gLDR1 + gLDR2) / 2.0;

 return fAvg;
}


//Take the mathematical average of the two LDR at bottom of panel
float averageBottomTwoSensors()
{
 float fAvg;

 //Math
 fAvg = (gLDR3 + gLDR4) / 2.0;

 return fAvg;
}


//Take the mathematical average of the two LDR on left of panel
float averageLeftTwoSensors()
{
 float fAvg;

 //Math
 fAvg = (gLDR1 + gLDR3) / 2.0;

 return fAvg;
}


//Take the mathematical average of the two LDR on right of panel
float averageRightTwoSensors()
{
 float fAvg;

 //Math
 fAvg = (gLDR2 + gLDR4) / 2.0;

 return fAvg;
}


//Process received messages from the serial port interface
//Input parameter iControlCode is the value received from the serial port to be processed
//First two digits are the control command, remaining three are the value to process
void processSerialMessage(int iControlCode)
{
 int iControlCommand;
 int iControlValue;
 
 //Calculate command and value
 iControlCommand = iControlCode / 1000;
 iControlValue = iControlCode % 1000;

 //Report command and value
 Serial.print("control code: ");
 Serial.println(iControlCode);
 
 Serial.print("control command: ");
 Serial.println(iControlCommand);
 
 Serial.print("control value: ");
 Serial.println(iControlValue);

 //Misc command category
 if (iControlCommand == 10)
 {
  if (iControlValue == 0)
  {
   gVerboseDiagMode = true;
   digitalWrite(O_BLUE_LED_PIN, HIGH);
   Serial.println("diagnostics mode started");
  }
  else if (iControlValue == 1)
  {
   gVerboseDiagMode = false;
   digitalWrite(O_BLUE_LED_PIN, LOW);
   Serial.println("diagnostics mode stopped");
  }
  else if (iControlValue == 2)
  {
   reportProductInfo();
  }
  else if (iControlValue == 3)
  {
   //Red LED on
   digitalWrite(O_RED_LED_PIN, HIGH);
   Serial.println("red led on");
  }
  else if (iControlValue == 4)
  {
   //Red LED off
   digitalWrite(O_RED_LED_PIN, LOW);
   Serial.println("red led off");
  }
  else if (iControlValue == 5)
  {
   //Green LED on
   digitalWrite(O_GREEN_LED_PIN, HIGH);
   Serial.println("green led on");
  }
  else if (iControlValue == 6)
  {
   //Green LED off
   digitalWrite(O_GREEN_LED_PIN, LOW);
   Serial.println("green led off");
  }
  else if (iControlValue == 7)
  {
   //Blue LED on
   digitalWrite(O_BLUE_LED_PIN, HIGH);
   Serial.println("blue led on");
  }
  else if (iControlValue == 8)
  {
   //Blue LED off
   digitalWrite(O_BLUE_LED_PIN, LOW);
   Serial.println("blue led off");
  }
  else if (iControlValue == 9)
  {
   //Display LDR1 value
   Serial.print("LDR1 value: ");
   Serial.println(gLDR1);
  }
  else if (iControlValue == 10)
  {
   //Display LDR2 value
   Serial.print("LDR2 value: ");
   Serial.println(gLDR2);
  }
  else if (iControlValue == 11)
  {
   //Display LDR3 value
   Serial.print("LDR3 value: ");
   Serial.println(gLDR3);
  }
  else if (iControlValue == 12)
  {
   //Display LDR4 value
   Serial.print("LDR4 value: ");
   Serial.println(gLDR4);
  }
  else if (iControlValue == 13)
  {
   //Turn on tracking mode
   enableTracking();
  }
  else if (iControlValue == 14)
  {
   //Turn off tracking mode
   disableTracking();
  }
  else if (iControlValue == 19)
  {
   if (gRunning == true && gServoTwistMoveIP == false && gServoTiltMoveIP == false)
   {
    gServoTwistPositionCommand = 90;
    gServoTiltPositionCommand = 90;
    Serial.println("twist and tilt servos commanded to 90 degrees");
   }
  }
  else if (iControlValue == 21)
  {
   if (gRunning == true)
   {
   gTrackToLightEnabled = true;
   Serial.println("Track to light source enabled");
   }
  }
  else if (iControlValue == 22)
  {
   gTrackToLightEnabled = false;
   Serial.println("Track to light source disabled");
  }
  else
  {
   Serial.print("invalid control value: ");
   Serial.println(iControlValue);
  }
 }

 //Servo1 (twist) command category
 if (iControlCommand == 11)
 {
  if (iControlValue >=0 && iControlValue <= 179)
  {
   //Move servo1 to position
   if (gRunning == true && gServoTwistMoveIP == false)
   {
    gServoTwistPositionCommand = iControlValue;
    gServoTwistMoveIP = true;

    Serial.print("Move twist servo command: ");
    Serial.println(gServoTwistPositionCommand);
   }
  }
  else
  {
   Serial.print("invalid control value: ");
   Serial.println(iControlValue);
  }
 }

 //Servo2 (tilt) command category
 if (iControlCommand == 12)
 {
  if (iControlValue >=0 && iControlValue <= 179)
  {
   //Move servo2 to position
   //Move servo1 to position
   if (gRunning == true && gServoTiltMoveIP == false)
   {
    gServoTiltPositionCommand = iControlValue;
    gServoTiltMoveIP = true;
    
    Serial.print("Move tilt servo command: ");
    Serial.println(gServoTiltPositionCommand);
   }
   else
   {
    Serial.print("tilt servo not enabled or move in progress, ");
    Serial.print(gRunning);
    Serial.print(", ");
    Serial.println(gServoTiltMoveIP);
   }
  }
  else
  {
   Serial.print("invalid control value: ");
   Serial.println(iControlValue);
  }
 }

 //End of request string
 Serial.println("-----");
}


//Run a sequence of steps to self-test functions, enable servos and enter light tracking mode
void startup()
{
 int iDelay;

 //Initialize
 iDelay = 500;

 //Display app info
 reportProductInfo();
 delay(iDelay);

 //Turn on red LED
 processSerialMessage(10003);
 delay(iDelay);

 //Turn off red LED, turn on green LED
 processSerialMessage(10004);
 processSerialMessage(10005);
 delay(iDelay);

 //Turn off green LED, turn on blue LED
 processSerialMessage(10006);
 processSerialMessage(10007);
 delay(iDelay);

 //Turn off blue LED, display photo-resistor values (all four)
 processSerialMessage(10008);
 processSerialMessage(10009);
 processSerialMessage(10010);
 processSerialMessage(10011);
 processSerialMessage(10012);
 delay(iDelay);

 //Enable servos
 enableTracking();
 delay(iDelay);

 //Move servos to home position
 processSerialMessage(10019);
 delay(iDelay);

 //Disable servos
 disableTracking();

 //Say good-bye
 Serial.println("startup sequence completed");

}


//Send product information to the serial port
void reportProductInfo()
{
 //Report product and other information to serial port
 Serial.println("q version 2");
 Serial.println("tucson, arizona usa");
 Serial.println("may 2018");
 Serial.print("checksum ");
 Serial.println("58BA-D969-2F82-08FD-2078-2777-396D-E1AA");
}